miercuri, 12 februarie 2020

Jocul didactic

prof. înv. primar Zamfira CÂMPEAN
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud

Dintotdeauna și pretutindeni, jocul a fost și este strâns legat de mirifica lume a copilăriei. Niciun copil nu-și trăiește deplin această minunată vârstă fără joc, fără veselie, fără mirajul care însoțește zilele și orele de el însuși dorite și înfăptuite după propria sa plăcere.
Prin joc, copilul învață cu plăcere, devine interesat de activitatea care se desfășoară; cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoși și capătă mai multă încredere în propriile capacități, mai multă siguranță și rapiditate în răspunsurile pe care le elaborează.
Jocul didactic este un important mijloc de educație intelectuală, care pune în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale școlarului. Rolul și importanța jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, iar datorită caracterului formativ, influențează dezvoltarea personalității copilului. Acesta poate fi folosit fie ca activitate organizată, fie ca moment al unei lecții.
În continuare, voi prezenta un joc didactic care poate fi folosit în cadrul orelor de matematică în ciclul primar.
Jocul „Căsuța cu surprize” face parte din categoria jocurilor aritmetice.

Scopul jocului
- consolidarea operației de înmulțire;
- dezvoltarea gândirii logice;
- formarea deprinderilor de calcul rapid, oral și scris;
- stimularea creativității.

Sarcina didactică
- rezolvarea unor exerciții de înmulțire;
- crearea de probleme utilizând exerciții date.

Materialul didactic
Din carton colorat se confecționează o căsuță și un pitic. Căsuța are două ferestre care se deschid, în spatele cărora există două discuri mobile, pe care sunt scrise numerele de la 0 la 10. Între aceste două ferestre se află semnul „X” care indică operația ce trebuie făcută cu ajutorul numerelor din ferestre. În spatele ușiței care se poate deschide, se află un alt disc mobil pe care sunt desenate buline verzi și imagini cu pitici. În spatele căsuței, într-o misterioasa cutie, se află Albă-ca-Zăpada.

Regulile jocului
Jocul constă în parcurgerea unor etape, pentru a putea intra în căsuță. Toți copiii participă la joc, fiecare având câteva secunde timp de gândire pentru sarcinile date. În cazul în care nu știe, va pierde șansa de a intra în căsuță.

Desfășurarea jocului
Se spune copiilor o poveste inventată despre un pitic. Copiii vor da nume acestui pitic. Mergând el prin pădure și admirându-i frumusețile, a dat peste o căsuță frumos colorată. Văzând-o așa frumoasă, piticul a fost curios cine locuiește în ea. A vrut să intre în căsuță, însă ușa era închisă. Pentru a putea intra, piticul trebuie să efectueze câteva operații de înmulțire și ușa se va deschide. Pentru că piticul nu este în clasa a III-a și nu a învățat înmulțirea, cere ajutor copiilor și, împreună cu ei, dorește să depășească obstacolele pentru a intra în căsuță.
1. Copiii vor roti pe rând discurile ferestrelor și vor efectua câte trei înmulțiri, iar cu ajutorul ultimei înmulțiri vor alcătui o problemă. Dacă nu vor răspunde corect, vor pierde șansa de a intra în căsuță împreună cu piticul și nu vor putea trece în etapa următoare a jocului.
2. Dacă vor calcula corect vor roti discul mobil al ușiței și vor afla dacă trec în etapa următoare (bulina verde) sau au parte doar de o recompensă (fișă cu imaginea piticului pe care o vor colora). Operațiile calculate greșit se vor scrie pe tablă.
3. După ce fiecare copil a încercat să ajute piticul, copiii care au acces în casa vor relua seria înmulțirilor greșite scrise pe tablă, prin calcul scris. Copilul care socotește cel mai repede și corect este desemnat câștigătorul jocului. Acesta va descoperi că în căsuță se află Albă-ca-Zăpada, pe care o va primi în dar, ca recompensă. Ceilalți copii vor primi aceeași fișă primită în a doua etapă a jocului.

Evaluarea jocului
Evaluare se va face oral, frontal și în scris. Se vor evalua cunoștințele referitoare la însușirea înmulțirii. Participă întreaga clasă, fiind antrenați și copiii buni si cei mai slabi, dându-le încredere în forțele proprii. Prin crearea problemelor, se îngreunează sarcina copilului și îl pune în fața unui obstacol peste care trebuie să treacă. Curiozitatea fiind mare, acesta va face tot posibilul să răspundă sarcinilor date. Recompensele constituie întăriri pozitive. Prin acest joc evaluarea este eficientă și totodată antrenantă.

BIBLIOGRAFIE

1. Penelea M., Vadana M. – Ghid al jocurilor pentru copii
2. Barbu H., Popescu E., Serban F. – Activități de joc și recreativ-distractive. Manual pentru școlile normale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1993
3. Mândru E., Borbeli L., Filip D., Gall M. – Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing House, București, 2010