joi, 21 mai 2020

Un concurs inspirat și… motivant!


Mara Ioana Sfintean, clasa a VII-a
Școala Gimnazială Nr. 1, Bistrița/
Palatul Copiilor Bistrița

Concursul de eseuri „Solidaritatea cetățenilor Uniunii Europene privind Covid-19”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bistrița, derulat în preajma zilei de 9 mai, m-a îndemnat să scriu și să reflectez asupra perioadei în care ne aflăm cu toții. A tratat o temă care mi-a dat de gândit asupra importanței nemăsurate a solidarității, atât pe timp de criză, cât și în viața de dincolo de aceasta. Mi-a adus multă inspirație și speranță.
Odată cu participarea mea în cadrul concursului, am scris rânduri care, pentru mine, au însemnat o eliberare a tot ceea ce gândesc și ce simt. Totodată, am dorit să transmit emoția și puterea de care nu ne putem lipsi în acest amalgam de greutăți.
Și, iată, câteva zile mai târziu, am primit cu bucurie vestea câștigării premiului al III-lea iar colega mea Oana Valentina Beudean, de la Palatul Copiilor Bistrița, a primit premiul al II-lea! Am pornit spre librăria Casa Cărții, pentru revendicarea acestuia, premiul constând și în achiziționarea unor cărți pe baza unui voucher. Odată ce am pășit în minunata încăpere cu o gamă variată de lecturi, m-am simțit în largul meu. Aici, am privit lumea din spatele problemelor. Am avut ocazia de a-mi alege romane fabuloase, pe care mi le-am dorit din suflet și pe care le lecturez „acum”, înainte și după momentul în care scriu acest mesaj de mulțumire pentru premiul acordat mie, de care mă bucur nespus de mult.
Pentru mine, acest concurs a fost unul care m-a motivat să dau frâu liber gândurilor mele și a făcut posibilă îndemnarea lumii spre mai bine. Le mulțumesc organizatorilor pentru acest concurs minunat!

marți, 19 mai 2020

Studiu de specialitate


prof. înv. primar Zamfira CÂMPEAN
Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud

Cunoașterea copilului semnifică activitatea sistematică a adultului pentru descifrarea formulei sale personale, adică de a-i identifica suporturile devenirii ca personalitate și a proiecta  strategiile educaționale, favorizând în fiecare etapă a dezvoltării valorizarea și amplificarea potențialului nativ. În activitatea de cunoaștere informația psihologică devine pentru noi, cadrele didactice, un mijloc de explorare și de cunoaștere , un mijloc de adaptare și un mijloc de acționare asupra copilului.

Scop
Scopul lucrării este de a realiza o cercetare de tip observațional, prin care se evidențiază rolul tratării diferențiate în scopul eliminării unor lacune în cunoștințele și deprinderile elevilor și atingerea performanțelor minimale acceptate, dar și îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor elevilor capabili de performanțe superioare.

Ipoteza de lucru
Considerăm că doar cunoscându-i bine pe școlarii mici și tratându-i diferențiat vom eficientiza activitatea instructiv-educativă cu aceștia, asigurând rezultate școlare mai bune prin stimularea intereselor, aptitudinilor și formarea personalității acesteia.

Eșantionul
În cadrul experimentării unui set de probe de evaluare a fost supus investigării un eșantion constituit dintr-un număr de 35 elevi de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu-Năsăud, ce reprezintă două clase diferite: clasa a I-a B formată din 18 elevi-numită grupa de control și clasa I-a A cu 17 elevi numită grupa experimentală.
În cazul grupului de control s-au folosit metode clasice de predare iar in cazul grupului experimental s-a folosit metoda tratării diferențiate a elevilor. Experimentul s-a derulat pe parcursul unui an școlar, ambele grupe având  același număr de ore pe săptămână. Pentru a măsura eficiența metodelor utilizate s-a testat nivelul de pregătire al elevilor din cele două clase prin două testări la limba română.

Descrierea metodelor folosite în cercetare
Pentru a verifica incidența ipotezei asupra activității practice am procedat la culegerea și înregistrarea datelor cercetării prin intermediul mai multor metode: metoda observației, chestionarul,experimentul psihopedagogic, metoda analizei produselor activității elevilor, studiul de caz, teste de cunoștințe (teste docimologice).
Folosirea acestor metode pe parcursul procesului instructive-educativ mi-a oferit  posibilitatea realizării unei observații naturale, astfel încât acțiunea factorilor perturbatori a fost redusă la minimum.
Pentru a realiza obiectivele cercetării și ipoteza de lucru am aplicat celor două clase (clasa a I-a A si clasa a I-a B) un pre-test, respectiv o evaluare inițială și un post-test, respectiv o evaluare finală. Între cele două evaluări am aplicat elevilor din cele două clase, fișele de lucru diferențiate.

Interpretarea datelor

Prin compararea rezultatelor obținute de cele două clase  atât la evaluarea inițială cât și la evaluarea finală, putem observa că rezultatele școlare ale clasei a I-a A ( grupa experimentală)   s-au îmbunătățit considerabil.
Deoarece aceste rezultate vin în urma aplicării fișelor diferențiate, putem deduce că munca diferențiată desfășurată la nivelul clasei a dus la îmbunătățirea performanțelor elevilor, ceea ce mă determină să concluzionez că folosirea tratării diferențiate în cadrul activității la clasă, va asigura, pe termen lung, și succesul școlar.

CONCLUZII
Organizarea, desfășurarea și conținutul activității diferențiate cu elevii în ciclul primar vizeaza următoarele coordonate:
Activitatea diferențiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învățământului formativ ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor laturilor personalității;
Activitatea diferențiată se desfășoară în cadrul procesului instructiv-educativ cu întregul colectiv al clasei;
Obiectivele instructiv-educative ale activității cu elevii trebuie realizate, în principiu, în timpul lecției;
Activitatea diferențiată trebuie să-i cuprindă pe toți elevii clasei, atât pe cei care întâmpină dificultăți cât și pe cei cu posibilități deosebite, pentru că folosindu-se metode și procedee specifice particularităților individuale, să se asigure stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al disponibilităților fiecărui elev;
Diferențierea activității în cadrul lecției presupune îmbinarea și alternarea  activității frontale cu activitatea individuală și pe grupe de elevi;

BIBLIOGRAFIE
Bocos, Musata – Cercetare Pedagogica, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003
Iovin, Ileana – Tratarea diferentiata a elevilor in ciclu primar – componenta a managementului educational, Editura Discipol, 1996
Ionescu Miron, Chis Vasile – Pedagogie – Suport pentru formarea profesorilor, Editura Presa Universitara Clujeana, 2001

luni, 11 mai 2020

Împreună este cel mai bine


Alexandra-Elena Feldrihan, clasa a V-a
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistrița

Solidaritatea oamenilor se manifestă în general în situații dificile, în situații de criză precum pandemia provocată de Covid 19. Această situație de criză a început în urmă cu două luni și, din păcate, nimeni nu știe când se va termina. Unii oameni sunt în linia întâi, alții sunt în categoria persoanelor vulnerabile, sau se află în șomaj tehnic, sau situația de a nu mai avea loc de muncă..., toate acestea îi fac să fie triști, speriați și neliniștiți.
Deși tuturor ne e greu, oamenii adevărați sunt aceia care se gândesc și îi ajută și pe alții, măcar încurajându-i verbal.
Cetățenii Uniunii Europene au arătat că sunt solidari prin faptul că țările și-au trimis echipe de medici și alți specialiști pentru a lupta împreună cu virusul care amenință omenirea. Și țara noastră a trimis în Italia, de exemplu, o echipă de medici care s-a alăturat specialiștilor de acolo. De asemenea, țările lucrează împreună pentru a obține un vaccin și-au trimis echipamente de protecție și alte materiale.
Cetățenii simpli se încurajează cântându-și unii altora sau celor din linia întâi, prietenilor din diverse state, își distribuie pe internet mesaje de încurajare și mesaje în care caută să fie optimiști folosind timpul de acasă pentru a sta mai mult cu familia.
Solidaritatea cetățenilor se vede și în rugăciunile pe care unele state le fac pentru cetățenii lor și cetățenii altor state, toate acestea dorind să ne facă să nu fim negativiști și să înțelegem că împreună putem trece cu bine peste toate... Împreună – Totul va fi bine!