marți, 24 mai 2022

    “Working together for a green,competitive and inclusive Europe”

                                                

                                          Profesori bistrițeni-agenți ai schimbării la Oslo 

Pornind de la nevoia profesorilor de a cunoaște noi metode și instrumente, dar și de a dezvolta cunoștințe și competențe relevante pentru a crea clase incluzive în cadrul cărora fiecare elev să primească cele mai bune servicii educaționale, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud implementează proiectul „Promoting social inclusion through access to outdoor education”, număr de referință 2021-EY-PMIP-0015, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor.

Proiectul include o serie de activități care vizează formarea unui grup de 6 experți educaționali care vor transmite cunoștinte și competențe colegilor, cadre didactice în unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud, în perioada martie 2022-ianuarie 2023.

Așadar, prima activitate de formare s-a desfășurat în Norvegia, Oslo, unde o echipă formată din 3 experți educaționali, formatori ai CCD BN, au participat la cursul ”Teacher as Change Agent” furnizat de NEWSCHOOL AS. Pe durata a 5 zile, în perioada 9-13 mai, doamnele profesoare, Livia Chiriac, Ana Moldovan și Alina Petri, au învățat cum să construiască „echipe ale schimbării” în unitățile de învățământ, cum să devină facilitatori într-un sistem educațional centrat pe elev dar și cum să proiecteze și să implementeze proiecte interdisciplinare, toate acestea într-un cadru prietenos, dar de un înalt profesionalism. Cursul s-a bazat pe multe activități practice, exerciții de energizare, jocuri, tehnici de formare a echipei, experiențe structurate de învățare și dezvoltarea unor competențe care vor susține implementarea unor practici inovative în instituțiile de învățământ. De asemenea, a presupus și o zi de job shadowing și observare directă a particularităților sistemului de învățământ norvegian la Școala Montessori Lyse.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 

      Cristina Hangea - prof. metodist CCDBN

       Livia Chiriac - prof. metodist CCDBN

luni, 23 mai 2022


ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE REALIZATE ÎN CADRUL ACREDITĂRII ERASMUS+,, DIGITALIZARE, STEAM ȘI ANTI-BULLYING”

 În perioada 24-29.04.2022, Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva a fost implicată într-un eveniment mixt de formare, stagii de job-shadowing și mobilitate de grup a elevilor în cadrul Acreditării Erasmus + “Digitalizare, STEAM și Anti-bullying” “Nr: 2021-1-RO01-KA121-SCH-00000034. Școala gazdă a fost Gymnazium ,,Josefa Boska” din Cesky Tesin,Cehia. Din instituția noastră au participat în stagii de job-shadowing 3 cadre didactice (Strugar Georgeta, Buga Nicoleta, Suciu Mircea) iar la mobilitatea de grup10 elevi din ciclul gimnazial clasele a-VII-a , a-VIII-a:( Răzvan B., Florina A., Andreea C., Marius D., Robert G., Denisa I., Elias I.,Andrei T., Bogdan S., Ismail-Mohamed A.) împreună cu 2 profesori însoțitori.

Acreditarea Erasmus+ este o acțiune nouă în cadrul programului în sectorul de mobilitate, educație școlară aducând organizațiilor de învățământ un plus de valoare prin scrierea unei aplicații anuale de finanțare simplificate și prin flexibilitatea tipurilor de activități derulate. Obiectivele pentru cele 15 luni de proiect ale instituției noastre se centrează pe creșterea abilităților digitale, abilităților STEAM  (Știință, Tehnologie,Inginerie,Arte și Matematică), comportamentelor anti-bullying ale elevilor și îmbunătățirea portofoliului de metode și mijloace didactice, creșterea competențelor lingvistice și culturale, exercițiu de reflecție și auto-reflecție asupra activității de la clasă ale cadrelor didactice implicate în stagiile de job-shadowing.

    Cehia a fost căminul unde s-a născut marele pedagog european Jan Amos Komensky ( Comenius- cel care a dat numele acțiunii anterioare de parteneriate europene educaționale) iar calitatea sistemului educațional este superioară multor state din fostul bloc comunist estic dovedită prin rezultatele la testările internaționale Talis, Pisa etc. Investitiția statului în infrastructură, masa caldă în școala, spații de joacă și biblioteci cu acces liber, siguranța elevilor, centralizarea în sistem digital a activităților școlare,  mentoratul didactic în cadrul școlii, dubla specializare a profesorilor cehi într-o limbă de circulație europeană ( Engleză, Germană, Franceză), existență facilităților pentru profesori  de a urma o facultate de top europeană prin granturi acordate de statul ceh, implicare în proiecte Erasmus+, flexibilitatea conținuturilor, deschiderea profesorilor și a elevilor pentru noi experiențe de învățare sunt doar câteva din trăsăturile definitorii ale sistemului educațional ceh.

Activitățile derulate în cadrul mobilității de grup a elevilor au constat în susținerea de ore comune cu elevii cehi, ore desfășurate bilingv în limba cehă și în limba engleză sau limba cehă și limba franceză utilizând munca în echipe, metoda învățării prin proiect, metoda învățării prin cooperare pe tematicile amintite anterior. După derularea orelor, elevii au fost împlicați în activități culturale și non-formale de tipul vânătoarea de comori prin orașul Cesky Tesin, utilizarea codurilor QR, vizitarea unor obiective culturale din vecinătate: Parcul Arheologic Podobora, Castelul Karvina, Biserica înclinată, Grădina Zoologică din Ostrava, Castelul din Tesin pe tematica digitalizării și STEAM iar pe tematica anti-bullyingului vizitarea Memorialului Auschwitz-Birkenau din Polonia și jocurile de socializare desfășurate cu elevii cehi.

O activitate important pentru profesorii participanți a constituit ora de consultații și analiză a activităților asistate împreuna cu profesorii cehi unde s-au schimbat resurse educaționale, aplicații digitale, analizat curriculele din cele două sisteme de educație, modalitațile de evaluare ale elevilor din ciclul gimnazial centrate pe competențe ale școlii cehe, discuțiile cu conducerea școlii despre activitățile din școală, proiecte, parteneriate etc. Activități  de asistență la clasă vor fi continuate în format blended-learning utilizându-se platforma eTwinning și Google Classroom cu participarea claselor de elevi români și cehi simultan și cu mentorizare realizată de echipa cehă punându-se în practică numeroase aplicații digitale prezentate, metodele interactive însușite, materialele didactice primite. Profesorii și elevii participanți și-au consolidate cunoștințele lingvistice,competențele digitale, competențele STEAM, comportamente anti-bulling învățând altfel într-o școală europeană pentru transferul active de bune practici Erasmus+ .

Un aspect important în buna derulare a evenimentului mixt a fost realizat prin acțiuni de vizibilitate a proiectului, prin intermediul paginii de Twinspace, paginii de Istagram a întâlnirii. Toate produsele proiectului realizate până în acest moment se pot consulta sau descărca ca resurse deschise din pagina de Twin space pe care o găsiți aici:

https://twinspace.etwinning.net/244450/home

https://www.instagram.com/digitalizare_steam_antibullyin/

Experiența de învățare europeană a fost consemnată în jurnalele de job-shadowing pentru profesori și în jurnalele de proiect ale elevilor, și evaluate prin intermediul chestionarelor de evaluare finală pentru participanți.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof.Vasilica Găzdac

   


                                                                                                                                                                                         EDUCAȚIA FACE DIFERENȚA” 


Proiect dedicate diversificării măsurilor de prevenție/intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii în cadrul LiceuluiTehnologic „Florian Porcius” Rodna

 

     Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna în parteneriat cu Asociația Inceptus România din Cluj-Napoca au implementat, în perioada 8 mai 2018 – 8 noiembrie 2021, proiectul Educația face diferența, cod SMIS 106643, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, valoarea totală a proiectului fiind de 5.512.313,54 lei, din care 98,46%reprezintă finanțare nerambursabilă.

                 Obiectivul general al proiectului a vizat intervențiile de diversificare a măsurilor de prevenție/intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii în cadrul Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, cu implicarea următoarelor categorii de grup țintă: 115 antepreșcolari și preșcolari, 480 de elevi din ciclul primar și gimnazial, 595 de părinți, precum și 65 de cadre didactice.

Proiectul a furnizat un program complex de educație pri nmetode activ-participative, în vederea prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii și diversificării serviciilor educaționale cu facilitarea accesului la servicii de consiliere psihologică, pentru acei copii selectați cu risc de abandon școlar.  

                 De asemenea, pentru 595 elevi au fost organizate următoarele activități:

·       Implementarea în sistemul actual de învățământ ante/preșcolar a unui program prelungit pentru 115 ante și preșcolari;

  • Program Școala după Școală (SDS) pentru 276 copii din clasele primare și gimnaziale, inclusiv consiliere vocațională pentru clasele VII-VIII;
  • Implementarea unei alternative educaționale de tip ”Step by step” pentru 100 de elevi din învățământul primar;
  • Program de sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor a 104 elevi din ciclul gimnazial și susținerea participării la concursuri școlare;

                 Toți cei 595 de copii au primit zilnic masă caldă și au desfășuratore dedicate aprofundării materiei predate la clasă, cu scopul de a suplimenta activitățile didactice. Copiii au beneficiat și de sprijin pentru achiziționarea de îmbrăcăminte/încălțăminte, au participat la activități nonformale (extracurriculare și extrașcolare) pentru creșterea motivării și au beneficiat de suport și consiliere psihologică, inclusiv logopedie. Intervenția dedicată elevilor cu cerințe educaționale special prin activități de sprijin și consiliere, inclusive vocațională, a asigurat creșterea încrederii, motivării și implicării școlare a acestora.          

                 La rândul lor, părinții au fost susținuți prin participarea la seminarii de tip Școala Părinților, pe parcursul cărora au discutat despre provocările întâmpinate în relație cu propriii copii.

                 Nu în ultimul rând, 65 de cadre didactice au beneficiat de programe de instruire în competențe digitale, tehnici inovative de educație, psihologie pozitivă, tehnici educative cu metode și instrumente activ-participative precum și inițiere în pedagogia Waldorf pentru două educatoare.                                                                                                                                                                              

MANAGER PROIECT,

Prof. dr. Nastasia-Vali GANEA, directorul Liceului Tehnologic „Florian PorciusRodna


 

GRĂDINIȚA DE POVESTE

 ”Citește-mi 100 de povești” , este un program național de încurajare a lecturii în grădiniță și în familie, inițiat de Asociația OvidiuRo, în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Culturii. Grădinițele sunt transformate în insule de lectură și natură, 
unde copiii și adulții descifrează împreună tainele cărților și ale universului și îngrijesc plantele și animalele din jurul lor.

Grădinița cu P.P. ”Trenulețul Veseliei”, Bistrița, prin coordonator local Bândean Alexandra-Maria, a demarat acest proiect cu intenția de a stimula lectura în rândul copiilor, atât în grădiniță, cât și în familie. 

Copiii au avut oportunitatea de a participa la ateliere de lectură și de a-și dezvolta atenția, vocabularul, imaginația și mai ales motivația pentru învățare. Programul contribuie așadar, în mod direct, la dezvoltarea literației și a unor obiceiuri de lectură care favorizează procesul de învățare.

Obiectivul grădiniței prin implicarea în acest proiect a fost acela de a deveni Grădiniță Bibliotecă, adevărată insulă de lectură și cultură pentru copii. Primul pas a fost acela de a implementa împreună cu directorul și echipa de proiect din grădiniță un plan de lectură, un plan anual dedicat copiilor, cu sesiuni săptămânale de lectură, cu invitați care să le citească celor mici. 

În grădiniță a fost amenajată insula de lectură, pornind de la piesa de rezistență a grădiniței, acvariul cu pești, deoarece copiii erau obișnuiți să viziteze zilnic peștii. Insula a fost amenajată pe holul principal, deoarece este un spațiu luminos și accesibil pentru copii, aceștia traversând zona cel puțin de 2 ori pe zi.

În cadrul proiectului am încercat să implicăm părinții, prin desfășurarea unor activități, ateliere de lucru, pe care am intitulat-o ”Povestea de la ora 5”. Prin această activitate am încercat să stimulăm interesul pentru lectură și să încurajăm cititul în familie. Părinții au venit la grădiniță și au citit povești copiilor, aceștia fiind foarte încântați, iar părinții emoționați.

De asemenea am avut și invitați speciali din comunitatea locală, inspectorul școlar pentru educație timpurie, absolvenți de grădiniță care ne-au împartășit din tainele cititului, iar de Ziua Națională a Lecturii, în 15 februarie 2022, primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, ne-a onorat cu prezența, citindu-le copiilor povești.

Pentru a marca importanța activităților de lectură în primii ani de viață, am ales ziua de 18 Mai prin care am marcat Ziua Cărților în grădiniță - Bazar de carte -schimb de cărți între copii din grădiniță.

Cărțile oferite în program au fost atent evaluate și selecționate dintre cărțile valoroase din punct de vedere literar și potrivite vârstei preșcolare. Acestea au avut un impact deosebit în rândul copiilor, dar și în rândul părinților care le-au putut răsfoi, fiind așezate la Insula de lectură.

Prof. Înv. Preș. Bândean Alexandra-Maria

G.P.P. ”Trenulețul Veseliei” Bistrița