marți, 30 iunie 2020

Ce este educația online?

prof. înv. primar Ioana NEGRUȘERI,
prof. înv. primar Diana SARCA-GRIGA,
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

 

Lumea digitală câștigă tot mai mult teren în viața adulților dar și a școlarilor, de aceea societatea trebuie să fie capabilă să creeze oportunități de accesare a acestei forme de comunicare.

Învățarea activă angajează capacitățile productiv-creative, operațiile de gândire și imaginație, apelează la structurile mintale și la cele cognitive de care elevul dispune și de care se folosește în producerea noii învățări. Metodele pe care ne bazăm trebuie să mobilizeze efortul psihic și fizic al școlarului, interesele și dorințele de cunoaștere, inițiativă, motivație. Elevul gândește, depune un efort de reflecție personală, i se oferă posibilitatea de a afla și singur cunoștințele înțelegându-le, stocându-le și aplicându-le în mod personal, cercetează și redescoperă adevărurile și nu reproduce mecanic materialul predat de cadrul didactic.

Rolul profesorului este de a organiza învățarea, de a susține efortul elevilor și de a nu lua asupra lui, integral sau parțial, această strădanie. Se subînțelege că metodele activ-participative sunt mai dificil de aplicat în practică și din acest motiv necesită o muncă mai atentă și diferențiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din partea profesorului și, prin ea, o transformare a conduitei, la proprii săi elevi. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calități și disponibilități din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorință de autoperfecționare, gândire reflexivă și modernă, creativitate, inteligența de a accepta noul și o mare flexibilitate în concepții.

Strategiile didactice interactive promovează o învățare activă, implică o colaborare susținută între elevi care, organizați în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaționale, ci pe rolurile de organizator, facilitator și mediator al activităților de învățare.

Avantajul lecțiilor on-line constă în faptul că pot fi accesate oricând și oriunde pentru oricare elev care are acces la un calculator și la internet. Elevii și profesorii pot să interacționeze on-line fără a fi prezenți în același loc, timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil, elevii pot accelera procesul de învățare sau îl pot încetini.

De asemenea, implicarea emoțională este un factor de luat în seamă pentru elevii emotivi. Aceștia au posibilitatea de a prezenta mai multe informații fără a mai fi implicați emoțional, cei introvertiți având posibilitatea de a fi mai activi din mai multe motive înlăturându-se inhibiția cauzată de diferiți factori de stres. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor fără distractorii prezenți uneori în sala de clasă.

Utilizarea TIC în educație contribuie într-o mare măsură la îmbunătățirea rezultatelor învățării, crește calitatea procesului didactic, având valențele benefice în predarea, învățarea sau evaluarea disciplinelor școlare și pregătește tânăra generație pentru diferitele domenii de activitate care apar în societatea contemporană.

 

Bibliografie:

  1. Cucoș, C.. (2008). Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom.
  2. Joița, E.. (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învățare cognitiv-constructivistă. București: E.D.P.
  3. http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web
  4. https://www.link-academy.com/invatarea-prin-internet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu