vineri, 15 septembrie 2017

Migrația în contextul politicilor europene educaționale. Proiectul Erasmus + „Alții asemeni nouă” în primul an de parteneriat strategic

Prof. Vasilica GĂZDAC,
Școala Gimnazială Tiberiu Morariu Salva, Jud. Bistrița-Năsăud

Termenii migrație, imigrant, emigrant, marginalizare și cetățenie democratică sunt fundamentali în demersul educativ pe care l-am creionat pentru perioada a doi ani școlari (2016-2018) între instituții de învățământ din Europa. Cadrul social european actual suferă tulburări grave, instabilitatea politică extra-europeană a împins grupuri numeroase de emigranți spre inima continentului creând sentimente diverse în cadrul comunităților europene de la aversiune și teamă până la milă și empatie
În acest sens educația are rolul prioritar de facilita integrarea acestor grupuri și a crește gradul elevilor noștri față de teme actuale și dezvoltarea identității europene. Acest parteneriat s-a născut din nevoile curente identificate comune ca îmbunătățirea calității educației prin tratarea unor teme actuale și stringente, îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor în acest parcurs educațional, consolidarea profilului profesional al cadrelor didactice prin deschiderea spre comunitatea locală, ONG-uri sau alte părți interesate, promovarea valorilor europene ca și echitatea și dialogul intercultural, dezvoltarea unor sentimente pozitive pentru migranți.
Proiectul este un parteneriat strategic KA219 cu numărul (2016-1-IT02-KA219-024291_2) care are scopul de a forma copiilor din ciclul preșcolar și primar inferior noțiuni de cetățenie și istorie europeană, competențe de limba engleză, competențe digitale prin prisma crizei migranților/ refugiaților și terorismului internațional. Activitățile vor avea rolul de a pune pe tapet în cadrul procesului instructiv-educativ , problema reala a societății europene cea a integrării acestor grupuri defavorizate, marginalizate provenite din zone de război prin găsirea de soluții rapide și eficiente, adaptarea conținuturilor educaționale, evitarea marginalizării acestora, implicarea activă a comunității locale și prin dezvoltarea de materiale didactice auxiliare, jocuri didactice, calendare, filme didactice, teatru și alte formă de artă, suporturi interdisciplinare și lecții interactive.
Coordonatorul proiectului este Școala I. C. 4 C. D. Bregante – S. M. Volta, Monopoli – Italia, celelalte școli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: Fundacion diocesana san Marciano Jose Colegia diocesano Santa Cruz, Guadalajara-Spania;1stPrimary School of Efkarpia,Thessaloniki- Grecia; Scoala Gimnaziala Tiberiu Morariu Salva, G.P.N Salva – România; Stanley Primary School, Blackpool – UK care s-a retras datorită Brexitului după primul an de proiect din acest parteneriat strategic.
Discuțiile cu partenerii europeni au un accent important asupra modalităților de implicare a elevilor de vârsta școlară mică atât în activitățile derulate în cadrul școlii, participarea la evenimentele de formare de scurta durată, criterii de siguranță în mediul on-line, criteriile de selecție profesori și elevi de la nivelul fiecărei instituții implicate, dar și programul pe care aceștia îl vor avea pe toată perioada deplasării lor în țările partenere.
În timpul întâlnirii transnaționale de la finalul lunii Octombrie 2016 din Monopoli, Italia s-au pus pe tapet activitățile de introducere a partenerilor, de prezentarea a membrilor echipelor de proiect, a experiențelor anterioare Etwinning și Erasmus +. A fost creată harta digitală a proiectului cu ajutorul aplicației Tripline și au fost discutate formatul chestionarelor de evaluare inițială pentru elevi, părinți, profesori și alte părți interesate. S-a selectat logo-ul proiectului, s-a discutat despre formatul blogului (https://otheralikethesame.blogspot.it/), paginile de Facebook, Twitter, Twinspace-ul proiectului, colțul proiectului din fiecare școală parteneră și modalitățile de gestionare eficientă a acestora. S-au împărțit sarcini partenerilor ca administrarea Calendarului Google cu activități, pagina de indicatori calitativi și cantitativi, paginile de diseminare precum și raportul de risc.
Competențele digitale, lingvistice ale copiilor implicați în limba maternă și de democrație europeană au fost transpuse într-un produs al proiectului numit Dicționarul cu cuvinte cheie al proiectului, desenele fiind realizate de către preșcolarii din școlile partenere iar școlarii mici au selectat și căutat cuvintele atât în limba maternă cât și în limba engleză. Prelucrarea grafică și editarea acestui material a fost realizată de către echipa greacă. Produsul final reprezintă o resursă deschisă și se poate descărca si folosi de către oricine este interesat la acest link: https://issuu.com/vasilicagazdac/docs/dictionary_project_other_alike_the_
Formarea de competențe pentru limbile străine ale elevilor din școlile partenere s-a remarcat prin realizarea filmului didactic Lumina Crăciunului în care fiecare partener a pus în scenă o piesă cu tema Nativității în care darurile magilor au fost însoțite de scurte momente lirice în limbile partenerilor (italiană, greacă, spaniolă, engleză și română), acesta constituie un important material pentru activități despre cetățenia democratică, arte, muzică și mișcare reprezentând un exemplu concludent de activitate integrată. Produsul final al acestei activități îl găsiți aici: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e3f-FrCCsM8
Performanța artistică și transmiterea valorilor morale ca și prietenia, solidaritatea, empatia, pacea și comunicarea au fost transpuse în cadrul unor activități numite Teme europene în teatru concretizate prin piese de teatru, reprezentații realizate în cadrul unor spații generoase, costumații desăvârșite și forme de realizare diferite de la piesa clasică la teatru de umbre, teatru cu păpuși. Produsul final îl puteți descărca de aici: https://www.youtube.com/watch?v=BDRJdw0UvJ8&feature=youtu.be
Implicarea comunității locale și regionale în forma activă în activitățile proiectului a fost pusă în practică prin realizarea filmului Cum sa fii european? prin interviuri realizate de către copii în colaborare cu cadrele didactice a unor emigranți care povestesc experiența lor dramatică și demersurile făcute de a fi integrați în societatea europeană. Aici găsiți link-ul produsului: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=g4bLs_7xE00
Competențele digitale ale copiilor au fost dezvoltate prin activitatea Monumente europene – colecție de coduri QR prin care s-au selectat din fiecare țară parteneră zece monumente istorice, culturale, naturale faimoase și au fost ascunse informații despre acestea sub coduri QR iar elevii celorlalte școli partenere au căutat aceste informații prin descifrarea acestor coduri cu ajutorul unor aplicații digitale. Activitatea a fost foarte incitantă și plăcută iar codurile le găsiți aici: https://twinspace.etwinning.net/26443/pages/page/230628
Excursiile de studii istorice și vizitele tematice în diferite locații care celebrează istoria națională, europeană au constituit tema activității Lumea noastră europeană prin care instantanee fotografice au fost postate pe pagina de Twitter a proiectului și diseminate prin haștaguri diferitelor comunități educaționale și sociale. Aici găsiți pozele diseminate: https://twitter.com/Otheralikesame
Alte materiale ca fișe de lucru, chestionare de evaluare, teste realizate în cadrul primului an de proiect vor fi incluse în ghidul metodologic și mapa profesorului pentru integrarea migranților în actul didactic, produse care se vor finaliza în cel de-al doilea an de proiect Erasmus +.
Un rol important în acest demers educațional european l-a reprezentat și evenimentele de formare de scurtă durată elevi și profesori desfășurate în Guadalajara, Spania Ianuarie 2017 și Salonic, Grecia Mai 2017. Din instituția noastră de învățământ au participat patru elevi de clasa a-IV-a și patru cadre didactice care au fost formate în diferite metodologii creative de integrare activă și au participat la activitățile desfășurate în cadrul școlilor gazdă.
„Pentru mine a fost ceva extraordinar. A fost prima mea ieșire din țară. Sunt mândră că am făcut parte din aceasta echipă. Am avut mari emoții, dar aceasta nu ne-e împiedicat să împărtășim din experiența noastră cu colegii europeni. Ne-am făcut prieteni și îi așteptăm cu nerăbdare în România.,” (Sas Nicoleta, clasa a IV-a) 
Activitățile derulate în primul an de proiect au determinat o modificare a mentalităților grupurilor implicate (elevi părinți, bunici, profesori, comunitate locală și regională) în privința includerii și sprijinirii diversității, a non-discriminării în cadrul școlii și în afara ei.
În cel de-al doilea an de proiect în perioada 7-11 noiembrie va avea loc în cadrul instituției noastre de învățământ un eveniment de formare elevi și profesori la care vor participa un grup comun de aprox. 30 de elevi și profesori.
Educația reprezintă cheia cooperării reale între instituții de învățământ din diferite colțuri ale Europei pentru a furniza mijloacele necesare tuturor cetățenilor indiferent de etichetă de a obține o poziție socială pentru a se realiza pe deplin.
Rețeaua școlară de parteneriat strategic lucrează pe termen mediu prin efectuarea de sarcini comune și organizează evenimente de formare de scurtă durată pentru elevi și profesori, evenimente care promovează exemple de bune practici democratice și colaborarea cu organizațiile, voluntarii, autoritățile și universitățile creând astfel valoarea adăugată a proiectului.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu