vineri, 15 septembrie 2017

Școala altfel la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

prof. Gabriela SÂNGEORZAN
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Activitățile desfășurate în unitatea noastră de învățământ au fost în acord cu nevoile exprimate de beneficiari: elevi, părinți, comunitate.
Planificarea activităților s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI nr. 5.034 din 29 august 2016 si ORDINULUI nr. 3.637 din 12 aprilie 2016, precum și a Procedurii operaționale nr. 8103/13.10.2016 elaborată de ISJ Bistrița-Năsăud.
În planificarea activităților s-au urmărit pașii existenți în metodologie, fiind consultați inițial elevii și apoi părinții în cadrul ședințelor tematice desfășurate de profesorii diriginți.
Proiectarea activităților a respectat orarul profesorilor și elevilor, iar la nivelul unității de învățământ s-a generat orarul special pentru săptămâna 15-19 mai 2017.
Activitățile desfășurate la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au fost diverse acoperind următoarele domenii: activități culturale, activități sportive, activități tehnico-științifice, activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, activități de educație rutieră, activități de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de orientare profesională.
Formele de organizare a activităților desfășurate la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au fost:
- campanii antitutun, antialcool, antidrog
- excursii tematice
- vizite tematice
- ateliere
- vizionări de filme artistice/geografice/documentare
- dezbateri.
Feedback-ul activităților din Programul național „Școala altfel” din perioada 15-19.05.2017 s-a realizat prin aplicarea de chestionare feedback pentru elevi, profesori și părinți. Chestionarele s-au aplicat unui număr de 4 elevi/clasă, respectiv de 4 părinți/clasă aleator, iar la profesori s-a putut aplica tuturor profesorilor, însă completarea a fost benevolă.
În cadrul Programului național „Școala altfel” desfășurat în perioada 15-19 mai 2017, s-a votat de către elevii ca activitatea de succes să fie „O zi la ferma” coordonată de doamna prof. ing. Baniai Felicia. Activitatea respectivă s-a desfășurat cu ajutorul domnului director prof. Magdea Mircea-Florin și a dl-ului Mureșan Caius, responsabil cu producția în școală.
Câteva imagini ilustrative din activitățile noastre:
Ora de lucru manual

Un moment de relaxare

Altă zi, alt moment de relaxare

Ora de geografie în aer liber

Noi și pasajul „secret” din Beclean

E greu să urci dealul
Câteva dintre obiective propuse și atinse în cadrul acestui program au fost: formarea și cultivarea interesului pentru înfrumusețarea mediului înconjurător; formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului, aplicând cunoștințele însușite; înțelegerea cauzalității unor fenomene, schimbările și transformările din mediul înconjurător; manifestarea spiritului de echipă și de întrecere în funcție de un sistem de reguli; dezvoltarea interesului față de tradițiile și obiceiurile românilor; un stil de viață sănătos.
Scopul urmărit prin programul național „Școala altfel” a vizat:
- nivelul cooperării,
- nivelul comunicării verbale și nonverbal,
- nivelul creativității,
- organizarea adecvată a timpului liber
- stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale și a relaționării.
Grupul țintă: elevii de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, clasele IX-XII.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu