vineri, 17 martie 2017

Abordarea interdisciplinară a jocului didactic

Prof. învățământ preșcolar Emilia-Dorina GEORZA
Școala Gimnazială Nr. 2 Bistrița Bârgăului

În planul general al cunoașterii, pe măsura dezvoltării diferitelor științe, s-a înregistrat o multiplicare a numărului de discipline științifice și implicit, a abordărilor și interpretărilor fenomenelor și proceselor realității, a metodelor, instrumentelor și criteriilor operaționale utilizate. Diversificarea și dezvoltarea științelor a reprezentat întotdeauna și în toate societățile elementul esențial în soluționarea celor mai complexe probleme. Însă, fără a-și pierde din specificitate, științele au început să înregistreze, în paralel cu fenomenul de diversificare, un fenomen de grupare, impus de forța unor argumente oferite chiar de evoluția lor.
Astfel, către mijlocul secolului XX, a început să devină tot mai evident faptul că optica reducționistă a disciplinelor specializate și hiperspecializate nu este viabilă, preferându-se perceperea și cunoașterea sistemică a realității înconjurătoare. Datoria noastră, ca dascăli, este să îndrumăm cunoașterea cât mai temeinică, mai obiectivă și sistemică a realității complexe și să educăm în așa fel elevii, încât ei să fie capabili să-și formeze o viziune globală asupra universului cu toate componentele, legitățile, interacțiunile sale.
Interdisciplinaritatea nu neagă ideea de discipline de sine stătătoare și nu le ignoră ci le valorifică, considerându-le necesare pentru o înțelegere obiectivă, profundă și cuprinzătoare a lumii. „Interdisciplinaritatea reprezintă azi, în contextul reformelor educaționale care are loc, un concept instrumental bine cunoscut și aplicat în demersurile educaționale teoretice și practice. Ea își propune să asigure depășirea granițelor artificiale dintre discipline și să asigure cooperarea dintre acestea, permițându-le să contribuie, cu propriile rețele și scheme conceptuale, cu propriile limbaje și cu propriile metode și tehnici la găsirea de soluții și la avansarea în cunoaștere.” (Ionescu, M., 2005, p.377.)
În numeroase modalități și mijloace, s-a demonstrat că interdisciplinaritatea este o necesitate în plan social, în planul cunoașterii și în particular, în contextul educației. Ea poate avea diferite grade și se poate manifesta la diferite niveluri, influențele sale benefice resimțindu-se la nivel macro, în folosul progresului umanității și la nivel micro, al tuturor formelor educației.
Privit din perspectiva micro a educației, interdisciplinaritatea permite o abordare sistemică, globală a conținuturilor programelor preșcolare și școlare, facilitând predarea în manieră integrată, sintetizarea și organizarea informațiilor diferitelor discipline în vederea construirii unei viziuni holistice, globale și integrative asupra lumii înconjurătoare și ușurând transferul nespecific de cunoștințe și competențe de la o disciplină la alta.
În practica școlară, se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelațiilor minimale, sugerate chiar de planul de învățământ, de programele școlare ale disciplinelor sau ariilor curriculare. În ceea ce privește învățământul preșcolar, conținutul său este extrem de flexibil, abordarea interdisciplinară a unor informații din diferite discipline fiind ușurată de modul de proiectare tematic al activităților instructiv-educative, mod de proiectare impus de progresul general de dezvoltare a copiilor preșcolari și de trebuințele și cerințele de moment ale copiilor. De aceea, orientările tematice puse la dispoziția educatoarelor, prin diverse materiale suport, trebuie particularizate de către fiecare cadru didactic. Conținuturile învățământului primar, în organizare nu au aceeași libertate ca și cele preșcolare, dar și la acest nivel se pot organiza tematic sau în conformitate cu alte domenii constitutive ale diferitelor obiecte de studiu.
Jocul didactic ocupă un loc important, atât ca formă de organizarea a activităților interdisciplinare cât și ca metodă activizantă folosită la clasele primare. Îmbinând sarcini didactice din domenii de cunoaștere diverse într-o structură unitară, jocul didactic devine și mai interesant și atrăgător pentru preșcolari și micii școlari, imprimând activității didactice un caracter dinamic și diversificat.

Jocul didactic interdisciplinar facilitează transferul de informații din diverse domenii, orientându-le către tema principală tratată global și permite umplerea cu ușurință a „golurilor informaționale”. O activitate interdisciplinară prelucrează o informație, o temă din toate unghiurile de vedere posibile, prezentând o imagine întregită de domenii diferite apelând la cele mai bogate resurse materiale și informaționale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu