luni, 20 martie 2017

Activitățile asistate de animale în recuperarea copiilor cu dizabilități multiple

Prof. înv. special primar Emanuela AVRAM,
Prof. psihopedagog Eniko CUPȘA,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Unirea

Activităţile asistate de animale oferă oportunităţi motivaţionale, educaţionale şi/sau recreaţionale de îmbogăţire a calităţii vieţii. Aceste activități se realizează într-o varietate de medii de către traineri specializaţi, paraprofesionişti şi/ sau voluntari, în asociaţie cu animale care întrunesc anumite criterii.
Începând din 2014, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima”, s-a reluat acest tip de activitate, utilizându-se câini specializați, din cadrul unei școli de dresaj canin, dar și iepurași. Activitățile asistate de animale desfășurate la Centrul școlar „Lacrima” sunt întâlniri ocazionale unde copiii și animalele „se întâlnesc și se salută”. În cadrul unei activități salutul poate fi repetat de fiecare copil participant, activitatea desfășurându-se simultan cu mai mulți copii.
Activitățile asistate de animale au un obiectiv general pe care îl putem defini cel mai bine prin îmbunătățirea calității vieții. Nu exista obiective ce trebuiesc îndeplinite și nu se păstrează neapărat activitatea de la o întâlnire la alta. Ele au un caracter spontan, se pot susține oriunde și oricând. Chiar dacă nu necesită condiții deosebite sau un cadru special unde să se desfășoare, am ales clubul școlii ca loc de întâlnire cu câinii, pentru că oferă un cadru securizant, iar pentru demonstrațiile canine, terenul verde al școlii.
Durata și frecvența întâlnirilor este planificată dinainte, dar nu în mod individual ci vizând grupul. Pot fi activități destinate grupurilor închise sau unui număr deschis de participanți. De câte ori desfășurăm activități de acest gen alegem ca în prima parte a programului să lucrăm cu un grup dinainte stabilit, urmând ca după o pauza, dedicată cățeilor, să se deruleze activități cu un număr deschis de participanți.
Activitățile asistate de animale se bazează pe bucuria de a face lucruri împreună, copii și animale. Se adresează doar copiilor cărora le face plăcere compania unui animal și care au un comportament potrivit.
Interacțiunea dintre copii și câini în timpul acestor activități vizează atât beneficii psihice, cât și fizice, și sociale. Activitățile desfășurate împreună cu câinii ajută la exprimarea trăirilor personale, la exteriorizare și la reducerea inhibiției. Copilul începe să aibă curajul de a se exprima, de a prelua inițiativa în grup, de a atrage atenția asupra lui. Prin genul acesta de activități copiii capătă încredere în capacitățile lor de a controla o situație, de a-și impune punctul de vedere într-un mod ferm dar nu agresiv, de a căpăta încrederea unei alte ființe și de a fi recunoscută drept persoana care conduce activitatea.
Activitățile asistate de animale ajută la diminuarea stresului, a depresiei și tristeții, a nervozității, a anxietății, a plictiselii și a rutinei obositoare. Aceste activități ajută la îmbunătățirea tonusului fizic și a condiției fizice generale: chiar și copiii ce refuză mișcarea, în preajma câinilor sunt mult mai dispuși la efort și activități fizice, iar exercițiile cu câinii oferă un mod plăcut și atractiv de a face mișcare. S-a dovedit de asemenea că activitățile de acest gen ajută și la îmbunătățirea coordonării și conștientizării corporale. Facilitează scăderea semnificativă a hormonilor de stres, cum ar fi cortizonul, adrenalina, creșterea hormonilor de „inducere a sănătății și deschiderii sociale”, cum ar fi oxitocina, endorfinele. Acest fapt are efecte directe asupra organismului: scăderea stresului la nivel general, scăderea tensiunii arteriale, a anxietății, a tensiunii corporale generale etc.
Pe de altă parte, prezența unui animal funcționează ca un mijlocitor al interacțiunii dintre copii, ajutând la trecerea peste barierele sociale. Activitățile asistate de animale sunt un mijloc excelent de îmbunătățire a coeziunii unui grup social, de relaționare și muncă în echipă, crescând gradul de responsabilizare socială. Copiii sunt mult mai implicați, deoarece activitatea este mult mai interesantă în prezența unui câine.
În cadrul Centrului Școlar de Educație incluzivă „Lacrima” Bistrița la activitățile asistate de animale participă copii cu dizabilități multiple, care au probleme de comunicare, probleme de dezvoltare motorie, deficit de atenție, copii cu autism, paralizii cerebrale, Sindrom Down etc. Activitățile se desfășoară la clasă sau în club, cu animale de companie: câini, iepurași. De asemenea sunt susținute demonstraţii canine în curtea verde a școlii.
Dacă în cazul demonstrațiilor de dresaj copiii urmăresc de la distanță activitatea, neluând contact direct cu animalul, în cazul activităților la clasă sau în club am putut observa deschiderea copiilor faţă de animal, importanţa prezenţei acestuia, care este treptat primit, acceptat şi îndrăgit de grup şi de fiecare copil în parte, pornind de la a nu-l atinge şi ajungând până la a se întinde culcat lângă el.
În urma rezultatelor observabile pe parcursul activităților asistate de animale, cadre didactice din școală s-au arătat interesate de o implicare mai mare a animalelor în recuperarea copiilor cu dizabilități multiple ce frecventează școala. Astfel, acest program va deveni parte a terapiei, prin crearea și aplicarea unui opțional la nivelul școlii, sub îndrumarea viitorilor noștri specialiști.
Ținând cont de faptul că munca cu copiii și tinerii cu dizabilităţi este de multe ori îngreunată de negativismul lor, noi recomandăm asistarea terapiei de către un animal, care este un bun catalizator, emană respect şi recompensează cu un ataşament necondiţionat.

Bibliografie:

Alina S. Rusu, Introducere în terapia asistată de animale, Curs postuniversitar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu