luni, 20 martie 2017

Implicațiile filosofice ale conceptului de cunoaștere infinită

Prof. Anda LAZAR
Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

Biblioteca Babel (în spaniolă La biblioteca de Babel) este o povestire a autorului Argentinian Jorge Luis Borges (1899–1986), care prezintă un univers ficțional sub forma unei vaste librării, conținând toate cărțile numărând 410 pagini de un anumit format
Povestirea a fost publicată în original, în limba spaniolă, de către Borges în colecția de povestiri El Jardín de senderos que se bifurcan (Grădina cărărilor care se bifurcă), publicată în anul 1941. Întreaga carte, la rândul său, a fost inclusă în ediția de succes Ficciones (Ficțiuni), din anul 1944.
Naratorul lui Borges descrie modul în care universal său este constituit de o întindere enormă de camera hexagonale care se întrepătrund, fiecare conținând doar necesitățile vitale ale supraviețuirii umane, precum și patru pereți cu rafturi pline de cărți. Deși ordinea și conținutul cărților sunt întâmplătoare și aparent lipsite de sens, locuitorii cred că toate cărțile conțin toate comenzile posibile doar prin intermediul câtorva caractere de bază (litere, spații și semne de punctuație)
Deși majoritatea cărților din acest univers sunt jargon pur, biblioteca trebuie, de asemenea, să conțină, undeva, toate cărțile coerente scrise vreodată, sau care ar putea fi scrise vreodată, precum și fiecare permutație posibilă sau versiune câtuși de puțin eronată a vreuneia din aceste cărți, într-un cuvânt, cunoașterea totală a universului.
Naratorul precizează ideea că biblioteca trebuie să conțină toate informațiile utile, inclusive predicțiile referitoare la viitor, biografia oricărei persoane și traducerile oricărei cărți în toate limbile pământului. Invers, pentru o mare parte dintre texte, unele limbi ar putea fi concepute pentru a putea fi citite cu un număr vast de conținuturi diferite.
În ciuda acestei supraabundenţe de informaţii, toate cărțile sunt totalmente inutile cititorului, lăsând biblioteca într-o stare acută de disperare. Acest fapt conduce spre soluții extreme, cum ar fi superstițiile și afilierea la diferite culte a bibliotecarilor, așa cum este și cultul „Purificatorilor”, care, într-un mod aparent variabil, distrug cărțile socotite nonsens, în timp ce scotocesc prin bibliotecă în căutarea „Hexagonului Roșu Aprins” și a cărților sale ilustrate magice. Altă credință este aceea că, din moment ce toate cărțile există în bibliotecă, undeva, o anumită carte trebuie să fie un index perfect al conținuturilor bibliotecii, iar unii dintre locuitori chiar cred că o anumită figură, identificată ca fiind mesianică și cunoscută sub numele de „Omul Cărții” a citit această carte și diferitele grupuri călătoresc prin bibliotecă în căutarea acestei figuri.
Această poveste este o repetare a temei din eseul lui Borges scris în 1939, sub numele de Biblioteca Totală (în spaniolă La biblioteca total), care, la rândul ei, este tributară dezvoltării acestei teme de către Kurd Lasswitz, în povestirea sa din 1901 Biblioteca Universală (Die Universalbibliotek)
Foarte multe dintre motivele specifice ale operei lui Borges sunt incluse în această povestire, așa cum ar fi infinitul, realitatea, raționalismul cabalistic și labirintul. Conceptul de bibliotecă este adesea comparat și alăturat teoremei maimuței care dactilografiază a lui Borel. Nu există nicio referință clară la maimuță sau la mașini de scris în povestea din Biblioteca Babel, însă Borges a menționat analogia anterior, în eseul publicat în 1939, Biblioteca Totală: „(o) jumătate de duzină de maimuțe echipate cu mașini de scris ar putea redacta, în câteva eternități, toate cărțile din British Museum”1, însă în povestirea în discuție, citatul care se apropie cel mai mult de acest motiv este: „O sectă blasfemitoare a sugerat (…) ca toți oamenii ar trebui să jongleze cu literele și simbolurile, până când au construit, printr-un joc improbabil al destinului, aceste cărți canonice”2.
Ideea infinitului este exploatată de Jorge Luis Borges și în Cartea de nisip, unde este prezentată o carte infinită (sau una cu un număr infinit de pagini), mai degrabă decât o bibliotecă infinită. În plus, Cartea de nisip este scrisă într-un alfabet necunoscut și conținutul său nu este evident aleatoriu.
Conceptul de „bibliotecă” este, de asemenea, în mod evident analog cu imaginea Universului ca o sferă, având centrul peste tot și circumferința nicăieri. Matematicianul și filosoful Blaise Pascal a utilizat această metaforă, iar într-un eseu anterior Jorge Luis Borges a menționat că manuscrisul lui Pascal a numit conceptul sferei ca fiind „înfricoșător”.
În orice caz, ideea unei biblioteci care ar putea conține toate cărțile posibile, aranjate aleatoriu, ar putea foarte bine să descrie o bibliotecă cu zero cărți, căci orice informație relevantă ar fi îngropată în bibliotecă, neputând fi separată de restul informațiilor false, iar experiența deschiderii la orice pagină a oricărei cărți din biblioteca în cauză a fost simulate de website-urile care creează ecrane pline de scrisori aleatorii.
Citatul de la începutul povestirii, „Prin intermediul acestei arte poți contempla variația celor douăzeci și trei de scrisori”, este preluat din opera Anatomia Melancoliei, scrisă în 1621 de către Robert Burton.
Implicațiile filosofice ale ideii de bibliotecă infinită sunt numeroase, căci fiecare carte din bibliotecă este „inteligibilă”, dacă este decodată în mod corect, deoarece poate fi decodată într-o altă carte din bibliotecă, folosind o a treia carte ca și paravan, acest fapt conducând la ideea filosofică postulată de Immanuel Kant, aceea că dacă definim legile Universului, automat creăm legi ale Universului.
Pe scurt, orice cameră a bibliotecii ar putea fi Hexagonul Roșu Aprins, ascuns în jargonul bibliotecii, acolo unde se află opere aflate dincolo de capacitatea umană de a le scrie. Biblioteca în sine devine o tentație, căci oferă toate aceste nestemate ale cunoașterii umane și le ascunde sub forma înșelăciunii. Orice text poate fi considerat o parte a bibliotecii, prin simplul fapt că autorul definește căutarea literă cu literă până când se ajunge la un text îndeajuns de apropiat cu cel avut în vedere a fi scris.
Din moment ce textul a existat la nivel teoretic, el trebuie doar să fie găsit prin intermediul imaginației autorului.
O altă implicație a ideii de bibliotecă infinită ar fi un argument împotriva câtorva dovezi împotriva existenței lui Dumnezeu, argument postulat de David Hume, prezentând o bibliotecă similară, generată însă de natură și nu de mintea și cunoștințele umane.
Pe de altă parte, într-un scurt eseu, Willard Van Orman Quine, filosof și logician american de tradiție analitică, notează ideea că Biblioteca Babel este finită (adică, la nivel teoretic, va ajunge la un punct al istoriei sale când totul va fi scris) și poate fi construită în întregul său doar prin scrierea unui punct pe o bucată de hârtie și o cratimă pe o alta, iar aceste bucăți de hârtie ar putea fi apoi transferate, în mod aleatoriu, de către purtătorul lor, care ar putea citi apoi textul rezultat în limbaj Morse doar prin simpla întoarcere a foilor înainte și înapoi.
Acest fapt este un indicator al ideii că Biblioteca Babel poate fi manevrată și că oricine care posedă o bucată de hârtie și un stilou are posibilitatea de a o crea în doar câteva secunde.

Note:

1. Jorge Luis Borges, Opere, volumul I, Editura Univers, București, 1999, p. 156.
2. Ibidem, p. 167.

Bibliografie:

Jorge Luis Borges, Opere, volumul I, Editura Univers, București, 1999.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu